DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI CHO CÔNG TY, DOANH NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

Hơn 13 năm cung cấp dịch vụ kế toán (báo cáo thuế) trọn gói và hơn 3500 doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ. Dịch vụ kế toán trọn gói được cung cấp bởi Tân Thuế Việt đã và đang được các khách hàng tin tưởng, đánh giá là một phải pháp hoàn hảo và tiết kiệm cho doanh nghiệp với chi phí chỉ từ 500.000đ. Mỗi doanh nghiệp sẽ có 1 kế toán viên phụ trách mảng thuế và tư vấn các vấn đề về kế toán, bảo hiểm cho doanh nghiệp.

Bảng báo giá Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn Gói – Từ 500.000 đồng (*)

1. Bảng giá dịch vụ kế toán thuế tại miền Nam

Nhóm ngành thương mại
Số hóa đơnKhông có tờ khai hải quanCó tờ khai hải quan
Không có hóa đơn1.500.000 đồng/quý1.500.000 đồng/quý
Dưới 102.100.000 đồng/quý2.700.000 đồng/quý
Dưới 162.400.000 đồng/quý3.000.000 đồng/quý
Dưới 313.000.000 đồng/quý3.900.000 đồng/quý
Dưới 463.600.000 đồng/quý4.800.000 đồng/quý
Dưới 614.200.000 đồng/quý5.700.000 đồng/quý
Dưới 764.800.000 đồng/quý6.600.000 đồng/quý
Dưới 915.400.000 đồng/quý7.200.000 đồng/quý
Dưới 1216.300.000 đồng/quý8.400.000 đồng/quý
Dưới 1517.200.000 đồng/quý9.600.000 đồng/quý
Dưới 1818.100.000 đồng/quý10.500.000 đồng/quý
Từ 181 trở lênPhụ thu 20.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.

Nhóm ngành tư vấn dịch vụ
Số hóa đơnSpa – Giáo dục
Khách sạn – Logistics
Tư vấn – dịch vụ khác
Không có hóa đơn1.500.000 đồng/quý1.500.000 đồng/quý
Dưới 102.100.000 đồng/quý2.100.000 đồng/quý
Dưới 162.400.000 đồng/quý2.400.000 đồng/quý
Dưới 313.000.000 đồng/quý3.300.000 đồng/quý
Dưới 463.900.000 đồng/quý4.200.000 đồng/quý
Dưới 614.800.000 đồng/quý5.100.000 đồng/quý
Dưới 765.400.000 đồng/quý5.700.000 đồng/quý
Dưới 916.000.000 đồng/quý6.300.000 đồng/quý
Dưới 1217.200.000 đồng/quý7.500.000 đồng/quý
Dưới 1518.100.000 đồng/quý8.400.000 đồng/quý
Dưới 1819.000.000 đồng/quý9.300.000 đồng/quý
Từ 181 trở lênPhụ thu 20.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.

Nhóm ngành thi công xây dựng – trang trí nội thất – sản xuất – gia công – lắp đặt
Số hóa đơnThi công xây dựng
sản xuất – gia công
Trang trí nội thất – lắp đặt
Không có hóa đơn2.100.000 đồng/quý2.100.000 đồng/quý
Dưới 103.000.000 đồng/quý2.400.000 đồng/quý
Dưới 163.300.000 đồng/quý3.000.000 đồng/quý
Dưới 314.500.000 đồng/quý4.200.000 đồng/quý
Dưới 465.700.000 đồng/quý5.400.000 đồng/quý
Dưới 617.200.000 đồng/quý6.900.000 đồng/quý
Dưới 768.400.000 đồng/quý8.100.000 đồng/quý
Dưới 919.600.000 đồng/quý9.300.000 đồng/quý
Dưới 12110.800.000 đồng/quý10.500.000 đồng/quý
Dưới 15112.000.000 đồng/quý11.700.000 đồng/quý
Dưới 18113.200.000 đồng/quý12.900.000 đồng/quý
Từ 181 trở lênPhụ thu 30.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.

2. Bảng giá dịch vụ kế toán thuế tại miền Bắc và miền Trung
Nhóm ngành thương mại
Số hóa đơnKhông có tờ khai hải quanCó tờ khai hải quan
Không có hóa đơn1.800.000 đồng/quý1.800.000 đồng/quý
Dưới 102.700.000 đồng/quý3.000.000 đồng/quý
Dưới 163.300.000 đồng/quý3.900.000 đồng/quý
Dưới 314.200.000 đồng/quý4.800.000 đồng/quý
Dưới 464.800.000 đồng/quý5.700.000 đồng/quý
Dưới 615.400.000 đồng/quý6.300.000 đồng/quý
Dưới 766.000.000 đồng/quý6.900.000 đồng/quý
Dưới 916.600.000 đồng/quý7.500.000 đồng/quý
Dưới 1217.500.000 đồng/quý8.400.000 đồng/quý
Dưới 1518.100.000 đồng/quý9.600.000 đồng/quý
Dưới 1818.700.000 đồng/quý10.500.000 đồng/quý
Từ 181 trở lênPhụ thu 20.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.

Nhóm ngành tư vấn dịch vụ
Số hóa đơnDịch vụ ăn uốngTư vấn – dịch vụ khác
Không có hóa đơn1.800.000 đồng/quý1.800.000 đồng/quý
Dưới 103.600.000 đồng/quý2.700.000 đồng/quý
Dưới 164.200.000 đồng/quý3.600.000 đồng/quý
Dưới 315.100.000 đồng/quý4.500.000 đồng/quý
Dưới 466.300.000 đồng/quý5.400.000 đồng/quý
Dưới 617.500.000 đồng/quý6.000.000 đồng/quý
Dưới 768.400.000 đồng/quý6.600.000 đồng/quý
Dưới 919.600.000 đồng/quý7.200.000 đồng/quý
Dưới 12110.800.000 đồng/quý7.800.000 đồng/quý
Dưới 15112.000.000 đồng/quý8.700.000 đồng/quý
Dưới 18113.200.000 đồng/quý9.600.000 đồng/quý
Từ 181 trở lênPhụ thu 30.000 đồng/hóa đơnPhụ thu 20.000 đồng/hóa đơn

(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.

Nhóm ngành thi công xây dựng – trang trí nội thất – sản xuất – gia công – lắp đặt
Số hóa đơnThi công xây dựng – sản xuất
(bao gồm sản xuất phần mềm)
Trang trí nội thất
Lắp đặt – gia công
Không có hóa đơn2.400.000 đồng/quý2.400.000 đồng/quý
Dưới 103.600.000 đồng/quý3.000.000 đồng/quý
Dưới 164.200.000 đồng/quý3.600.000 đồng/quý
Dưới 315.100.000 đồng/quý4.500.000 đồng/quý
Dưới 466.300.000 đồng/quý5.700.000 đồng/quý
Dưới 617.500.000 đồng/quý6.900.000 đồng/quý
Dưới 768.400.000 đồng/quý8.100.000 đồng/quý
Dưới 919.600.000 đồng/quý9.300.000 đồng/quý
Dưới 12110.800.000 đồng/quý10.500.000 đồng/quý
Dưới 15112.000.000 đồng/quý11.700.000 đồng/quý
Dưới 18113.200.000 đồng/quý12.900.000 đồng/quý
Từ 181 trở lênPhụ thu 30.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.

Với kim chỉ nam “Khi khách hàng cần Kế toán Tân Thuế Việt có mặt”, chúng tôi luôn cam kết mọi khó khăn, vướng mắc về kế toán, thuế và các thủ tục pháp lý liên quan sẽ được giải quyết một cách triệt để và nhanh chóng nhất.

Dưới đây là những việc mà Tân Thuế Việt sẽ thay bạn thực hiện. Đồng thời, Tân Thuế Việt sẽ chịu trách nhiệm với khách hàng doanh nghiệp và pháp luật về tất cả hồ sơ mà Tân Thuế Việt thực hiện.

NHIỆM VỤ CỦA TÂN THUẾ VIỆT KHI CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN (DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ)

 1. Miễn phí tư vấn sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra hợp lý;
 2. Nhận hóa đơn, chứng từ kế toán tận nơi;
 3. Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc;
 4. Cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra;
 5. Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, tạm tính thuế TNDN;
 6. Nộp báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo quy định;
 7. Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán, cụ thể:
  – Lập các chứng từ kế toán: nhập, xuất, thu, chi;
  – Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hóa, phải thu, phải trả;
  – Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao… theo quy định;
  – Lập sổ cái các tài khoản;
  – Lập sổ nhật ký chung;
  – Lập quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN.
 8. Lập báo cáo tài chính cuối năm.

KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP GÌ KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN – BÁO CÁO THUẾ

Bạn chỉ cần cung cấp cho Tân Thuế Việt 2 thông tin đơn giản như sau:

 1. Hóa đơn đầu vào, đầu ra;
 2. Thiết bị chữ ký số để Tân Thuế Việt nộp báo báo thuế qua mạng.

CAM KẾT TRÁCH NHIỆM CỦA TÂN THUẾ VIỆT KHI CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

Với kinh nghiệm hơn 13 năm trong ngành dịch vụ kế toán, Tân Thuế Việt hiểu rằng vấn đề quan trọng nhất trong việc cung cấp dịch vụ kế toán thuế là tính kịp thời và trách nhiệm đối với khách hàng.

Vì vậy, trong tất cả hợp đồng dịch vụ kế toán, Tân Thuế Việt luôn cam kết 8 chỉ mục quan trọng sau:

 1. Chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các công việc sau:
  – Sắp xếp, phân loại chứng từ;
  – Lập và bàn giao các loại sổ sách kế toán như: sổ chi tiết các tài khoản, sổ tổng hợp… theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành.
 2. Soạn thảo các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện nội dung dịch vụ kế toán;
 3. Chịu trách nhiệm trên tất cả các chứng từ, hồ sơ, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán do Kế toán Tân Thuế Việt thực hiện trên cơ sở số liệu, chứng từ do khách hàng cung cấp (chứng từ hóa đơn hợp lệ theo quy định của pháp luật);
 4. Chịu trách nhiệm giải trình hồ sơ kế toán thuế khi cơ quan nhà nước có yêu cầu về số liệu kế toán do Tân Thuế Việt thực hiện;
 5. Chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ các khoản phạt trường hợp khách hàng bị cơ quan nhà nước xử phạt do sai sót hồ sơ, chứng từ được thực hiện bởi Kế toán Tân Thuế Việt;
 6. Định kỳ mỗi tháng hoặc mỗi quý, chuyên viên của Kế toán Tân Thuế Việt sẽ đến trực tiếp địa chỉ của khách hàng để nhận chứng từ. Vậy nên, khách hàng không phải mất thời gian di chuyển và chi phí chuyển phát nhanh.
 7. Khách hàng có thể chủ động tiếp nhận trực tiếp các thông tin, vấn đề về kê khai thuế từ cơ quan thuế, bởi Kế toán Tân Thuế Việt sẽ cung cấp địa chỉ email của bạn cho cơ quan thuế;
 8. Chịu trách nhiệm bảo mật thông tin kế toán của khách hàng, ngay cả khi kết thúc hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán.

Tôi có thể gọi Tân Thuế Việt khi tôi gặp các vấn đề không hiểu về thuế và hóa đơn không?

Có. Ngay sau khi ký hợp đồng, chuyên viên kế toán của Tân Thuế Việt sẽ lập tức theo dõi và xử lý hồ sơ của công ty bạn.

Đồng thời, trong quá trình hoạt động, chuyên viên kế toán sẽ tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến thuế và hóa đơn để doanh nghiệp vừa có thể tối ưu thuế, vừa đảm bảo sổ sách kế toán luôn đúng theo quy định hiện hành.

Có. Kế toán Tân Thuế Việt sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu báo cáo thuế, báo cáo tài chính của khách hàng bị sai do lỗi của Kế toán Tân Thuế Việt.

Số hóa đơn trong bảng phí dịch vụ kế toán bao gồm hóa đơn đầu ra và hóa đơn đầu vào.

Có. Phí dịch vụ trên đã bao gồm báo cáo cuối năm (hay còn gọi là báo cáo tài chính), nghĩa là sử dụng dịch vụ kế toán của Tân Thuế Việt bạn không phải trả thêm phí làm báo cáo tài chính cuối năm như các đơn vị khác.

Không. Phí dịch vụ trong hợp đồng là chi phí trọn gói. Tân Thuế Việt cam kết không phát sinh bất kỳ khoản chi phí nào khác – điều này được cam kết trong hợp đồng sử dụng dịch vụ kế toán.

Không. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Kế toán Tân Thuế Việt không thay đổi chuyên viên phụ trách kế toán doanh nghiệp của bạn.

Ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng từ chuyên viên như: thuyên chuyển công tác hoặc không còn làm việc tại Kế toán Tân Thuế Việt… Tuy nhiên, Kế toán Tân Thuế Việt cam kết sẽ không gây ảnh hưởng đến tiến độ báo cáo, kê khai thuế của doanh nghiệp bạn.

Không. Tân Thuế Việt sử dụng 100% trên phần mềm kế toán do chúng tôi phát triển riêng.

Bộ phận giao nhận của Tân Thuế Việt sẽ lấy hoá đơn, chứng từ trực tiếp tại địa chỉ của bạn. hoặc giao nhận thông qua giao nhận công ty, qua email, zalo.

Hiện nay Tân Thuế Việt có trụ sở tại TPHCM, Long An, Bình Dương, Bến Tre, Tiền Giang.

Gọi ngay cho chuyên viên chúng tôi để được hỗ trợ!